SKÖTSEL

Hur rengör jag mitt bad?

Principen för hur spabadets reningsanläggning fungerar:

En ozon-generator alstrar ozon. Denna gas är instabil och strävar efter att brytas ner, vilket innebär att den reagerar och bryter ned organiska produkter, i vårt fall avfall i vattnet. En cirkulationspump cirkulerar vattnet i spabadet genom filtret där avfallet fastnar.

När spabadet används och man badar i det, måste man tillsätta kemikalier, t ex klor eller brom för att bryta ner det organiska avfallet. Dessa kemikalier fungerar på samma sätt, dvs reagerar med organiskt avfall och bryter ner detta för att låta filtret ta hand om det. Detta innebär att filtret måste rengöras regelbundet. Det är oerhört viktigt att man gör detta, eftersom ett igensatt filter till slut innebär att vattnet inte cirkulerar. Cirkulerar inte vattnet får man driftstopp och framför allt om inte vattnet cirkulerar kan det inte värmas. Om temperaturen är under noll, finns alltså risk att spabadet fryser sönder. Det är svårt att säga hur ofta man bör rengöra filtret, men en tumregel för normal användning av spabadet kan vara 1-2 gånger i månaden. Ju oftare ju bättre.

Filtret rengörs med filterrengörning, som kan köpas från PoolCare. Till slut när det inte går att rengöra filtret längre byter man ut det mot ett nytt filter. Filtret är ett standard filter som kan köpas på fler ställen. Vi rekommenderar att ni köper ett startpaket med kemikalier från PoolCare. Detta innehåller allt nödvändigt för att komma igång. Där får ni även all hjälp med att komma igång.

Det är mycket viktigt att hålla rätt PH-värde (7,2-7,5) i spabadet.

Ett för lågt PH värde orsakar frätskador på metaldelarna i spabadet även om delarna är i rostfritt. Kloret får även en kraftigt reducerad verkan. Det finns enkla teststrips att köpa för att testa PH-värdet. Vattnet skall kontrolleras med testset för klor o PH en gång i veckan. Det finns mer att läsa på Poolcare´s hemsida

Garantin på spabadet gäller inte för frätskador som kan uppstå vid fel dosering av kemikalier.

Byte av vatten:

UNDVIK ATT BYTA VATTEN NÄR DET ÄR MINUSGRADER! RISKEN FÖR ATT VATTNET FRYSER ÄR ÖVERHÄNGANDE.

Byt vatten i spabadet 3-4 gånger om året. Gör i samband med detta rent spabadets rörsystem. Det finns speciellt rengörningsmedel att köpa hos Poolcare.

Pentlands spabad levereras som standard med paneler av kompostimatrial. Det är den enda som tål vårt klimat. Panelerna är underhållsfria. När den blir smutsig spolar man enkelt av den med trädgårdsslangen.

Tänk på att termolocket är en förbrukningsvara. Om ni hanterar det varsamt så håller det betydligt längre.

BADA OCH NJUT!