Installation

Installation av spabad

SÄKERHETEN FÖRST

 • Lämna inga barn i närheten av spabadet utan uppsyn av vuxen.
 • Bada inte i vatten som är över 40 grader varmt.

Fysisk placering:

 • Se till att spabadets alla 4 sidor är fria för åtkomst.
 • Alla 4 panelerna är demonterbara. Detta p.g.a. att man behöver kunna plocka av panelerna för underhåll.

Underlag:

 • Det viktiga är att underlaget är helt plant. Det är inte snyggt om vattenlinjen inte är rak.
 • Pentlands spabad har en hel botten vilket gör att vikten fördelas på stor yta.
 • Det räcker man gräver ut ca 30-40 cm fyller med bärlager och packar ordentligt så att man inte får sättningar. Avsluta med en markisolerskiva och ställ spabadet på den.
 • Vill man kan man gjuta en betongplatta men det är lite överkurs.
 • Ha gärna plattor eller trätrall runt badet för att minimera risken att få med smuts när man kliver i badet.
 • Man bör tänka på att vattnet ska kunna ta vägen någonstans när spabadet töms.
 • Tömning kan göras med en trädgårdsslang via anslutning  på spabadets utsida. Men det lättaste sättet att tömma spabadet är med en liten dränkbar pump.

Elektrisk installation:

OBS! DENNA MÅSTE OVILLKORLIGEN UTFÖRAS AV EN AUKTORISERAD ELEKTRIKER! EN JORDFELSBRYTARE MÅSTE KOPPLAS IN PÅ INGÅENDE KABLEL TILL SPABADET! SLÅ UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER PÅ SPABADET INNAN DET ÄR VATTENFYLLT!

 • Mycket viktigt att det är tillräckligt med vatten i spabadet.
 • Kontrollera regelbundet vattennivån i spabadet. Annars fungerar inte värmaren och cirkulationen, vilket innebär att det kan frysa på vintern.
 • Installationen är en så kallad fast installation.
 • Våra spabad kopplas in på 3 faser 16A. På så sätt belastas elnätet jämnare och du behöver oftast inte gå upp i säkringsstorlek (och därmed inte heller öka den fasta avgiften).
 • Se den tillhörande manualen för respektive spabad för fullständig instruktion.
 • För att göra den elektriska anslutningen: Ta av panelen framför kopplingslådan till vilken kabeln ska dras. Ett hål för kabeln tas upp med hjälp av en borrmaskin genom bottenplattan. Detta hål kan göras var som helst runt hela badet men längst ut mot den rostfria profilen. Och sedan drar man kabeln längst med den yttre rostfria profilen bort till kopplingslådan.

Uppstart:

 • Rengör spabadet på insidan med en fuktig handduk.
 • Kontrollera att dräneringsventilen är stängd samt att övriga andra ventiler (Röda handtag) är öppna.
 • Montera på filtret som sitter lättåtkomligt under vattenfallsluckan.
 • Fyll på vatten i filterluckan, under vattenfallslocket. OBS!!! SLÅ INTE PÅ ELEN OM DU INTE FYLLT PÅ VATTEN.
 • Slå på elen. Ställ in klockan och temperaturen till önskad temperatur. Spabadet startar upp. Spabadet går upp i temperatur 1-2 grader i timmen med locket på. För funktioner i kontrollpanel, se respektive spabads manual.
 • Med panelsidorna avtagna kontrollera efter dropp efter några dagar om eventuella rörkopplingar bör dras åt.
 • Tillsätt kemikalier enligt separata instruktioner.

BADA OCH NJUT!