Skötsel

Att underhålla ditt bad 

När du nu investerat tid och pengar i ett nytt och fint spabad måste det underhållas också. Många tror att detta är tidskrävande, men det viktigaste är att man får in en rutin. Initialt är det bra om man snabbt sätter sig in i hur kemi och hantering av filter fungerar. Efter någon vecka kommer det mesta att vara mer naturligt och du kan då anpassa din skötsel och hantering av kemi. 

Varje vecka:

  • Testa vattnets klor och pH, och om nödvändigt justera. Det är mycket viktigt att hålla rätt PH-värde (7,2 – 7,5) i spabadet. Ett för lågt PH värde orsakar frätskador på metaldelarna i spabadet även om delarna är i rostfritt. Kloret får även en kraftigt reducerad verkan. Det finns enkla teststrips att köpa för att testa PH-värdet. Garantin på spabadet gäller inte för frätskador som kan uppstå vid fel dosering av kemikalier.
  • Kontrollera vattennivån.

Varannan vecka:

  • Gör rent spafiltret. Filtret kan rengöras genom att på sommaren spola med trädgårdslangen och på vintern gör man samma sak fast i duschen. Det finns även filterrengöring som kan köpa. Till slut när det inte går att rengöra filtret längre byter man ut det mot ett nytt filter. Våra spabad har standardfilter som kan köpas på många ställen. 
  • Passa på att göra rent filterlocket när du byter filter.

Kvartalsvis:

Vattnet i badet rekommenderas att bytas 3-4 ggr per år. Undvik att byta vatten när det är minusgradet då risken för att badet fryser sönder är överhängande. 

Kontrollera så att ingen av pumparna läcker – dra åt muffarna i så fall.

När du byter vatten kan du passa på att köra ett rengöringsmedel som rengör alla slangar i systemet. (Rörcleaner) 

Årsvis:

  • 1 gång om året så öppna sidorna och titta så att allt ser bra ut och att inget läckage har uppstått. Förslagsvis sommartid.

Generella tips:

  • Om du har två filter så kan det ena användas medan det andra rengörs. 
  • Spola rent filtret med en vattenslang – använd inte högtryckstvätt för det kan skada filtret
  • Att ta ur och spola av filtret en gång i veckan så håller det länge. 
  • Om du åker bort eller använder ditt spabad sällan så förslår vi att du tar bort dina kuddar och förvarar dem varmt och torrt.

Pentlands spabad levereras som standard med paneler av kompositmaterial. Det är den enda som tål vårt klimat. Panelerna är underhållsfria. När den blir smutsig spolar man enkelt av den med trädgårdsslangen.

Tänk på att termolocket är en förbrukningsvara. Om ni hanterar det varsamt så håller det betydligt längre.

Hur fungerar spabadets reningsanläggning?

En ozon-generator alstrar ozon. Denna gas är instabil och strävar efter att brytas ner, vilket innebär att den reagerar och bryter ned organiska produkter, i vårt fall avfall i vattnet. En cirkulationspump cirkulerar vattnet i spabadet genom filtret där avfallet fastnar.

När spabadet används och man badar i det, måste man tillsätta kemikalier, t ex klor eller brom för att bryta ner det organiska avfallet. Dessa kemikalier fungerar på samma sätt, dvs. reagerar med organiskt avfall och bryter ner detta för att låta filtret ta hand om det. Detta innebär att filtret måste rengöras regelbundet. Det är oerhört viktigt att man gör detta, eftersom ett igensatt filter till slut innebär att vattnet inte cirkulerar. Cirkulerar inte vattnet får man driftstopp och framför allt om inte vattnet cirkulerar kan det inte värmas. Om temperaturen är under noll, finns alltså risk att spabadet fryser sönder. Det är svårt att säga hur ofta man bör rengöra filtret, men en tumregel för normal användning av spabadet kan vara 1-2 gånger i månaden. Ju oftare desto bättre.

Bada och Njut!

 

Drömmar